Sr. BIANCHIN, Angela FDCC
 


Photo: FDCC

* 1921  7  4 日在意大利特雷維索 (Treviso) Tontali 出生
* 1940
 3  25 日在特雷維索入會
* 1942
 12  7 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 發願
* 1947
 2  24 日抵港
* 2000
 7  8 日在澳洲逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準