Sr. DALDOSS, Caterina FDCC
 


暫缺相片

* 1906  12  13 日在意大利布雷西亞 (Brescia) 蓬皮亞諾 (Pompiano) 出生
* 1932
 6  2 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1934
 9  30 日在維梅爾卡泰發願
* 1949
 4 月 25 日抵 港
* 1980
 7  7 日在阿根廷 (Argentina) 拉普拉塔 (La Plata) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準