Sr. BARDELLI, Egle FDCC
 


Photo: FDCC

* 1919  2 月 25 日在意大利米蘭 (Milan) 圖隆 (Turro) 出生
* 1940 
3 月 19 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1942 
12 月 7在維梅爾卡泰發願
* 1955 
 9 25 抵港
* 2008 
6 月 15 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準