Sr. CORTI, Giuseppina FDCC
 


Photo: FDCC

* 1911  8 月 13 日在意大利科莫 (Como) Maggianico 出生
* 1934 
9 月 14 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1936 
 10 1 抵港
* 1937  5 月 15在香港發願
* 2000 
8 月 21 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準