Sr. BRUGNONI, Isolina FDCC
 


暫缺相片

* 1891  4  15 日在意大利瓦雷澤 (Varese) 卡龍諾吉林蓋利 (Caronno Ghiringhello) 出生
* 1912
 10  2 日在意大利帕維亞 (Pavia) 入會
* 1915
 12  8 日發願
* 1947
 12  3 日抵港
* 1983
 9  23 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準