Sr. MENATO, Ines Agnese FDCC
 


Photo: FDCC

* 1900  3  24 日在意大利米蘭 (Milan) 蒙塞利切 (Monselice) 出生
* 1919
 6  17 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1922
 3  24 日在維梅爾卡泰發願
* 1922
 9  26 日抵港
* 1983
 7  16 日在澳洲逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準