Sr. SADORIN, Luigia FDCC
 


暫缺相片

* 1894  4  21 日在意大利維琴察 (Vicenza) 科洛尼亞韋內塔 (Cologna Veneta) 出生
* 1913
 10  15 日在意大利威尼斯 (Venice) 入會
* 1916
 6  11 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 發願
* 19
19  7 27 日抵港
* 1987
 4  6 日在馬來西亞馬六甲 (Malacca) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準