Sr. BIFFI, Maria FDCC
 


Photo: FDCC

* 1883  10  29 日在意大利米蘭 (Milan) 出生
* 1901
 12  7 日在米蘭入會
* 1904
 10  2 日在意大利帕維亞 (Pavia) 發願
* 1906
 3  4 日抵港
* 1941
 1  8 日在中國惠州逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準