Sr. CONTI, Maria FDCC
 


暫缺相片

* 1915  9 月 9 日在意大利瓦雷澤 (Varese) 韋達諾奧洛納 (Vedano Olona) 出生
* 1933 
10 月 2 日在意大利米蘭 (Milan) 入會
* 1936 
8 月 15在 意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 發願
* 1946 
 9 2 抵港
* 1991 
4 月 3 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準