Sr. BIANCHI, Rosa FDCC
 


Photo: FDCC

* 1894  9  8 日在意大利科莫 (Como) 出生
* 1919
 6  29 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate)入會
* 1922
 3  24 日在維梅爾卡泰發願
* 1946
 4  18 日在香港逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準