St. Ignatius Chapel
聖依納爵小堂

九龍窩打老道五十六號
華仁書 院

1959年建立;

1964-1988年屬太子道聖德肋撒堂區;

1989-1990年屬黃大仙聖雲 先堂區;

1991年屬窩打老道聖依納爵牧民區域。


E-mail 電郵:[email protected]