Rev. TAI, Yu-Kuk Joseph SJ
雨谷神父 (戴爾谷)

 

* Birth in Sabah (沙巴), Malaysia (馬來西亞): [25 April 1929]
* Enter Novitiate: [13 December 1950]
* Ordination
in Ireland (愛爾蘭): [31 July 1964]
* Death in Hong Kong: [5 October 2004]

# Information according to “Jesuits in Hong Kong, South China and Beyond” / Pictorial memories of the Jesuits in Hong Kong 1926 to 2016

    

   


Father Joseph Tai SJ
RIP

Father Joseph Tai Yu-kuk SJ, passed away on 5 October 2004, after a long battle with cancer. He was 75.

Father Tai, was born on 25 April 1929 in Sabah, Malaysia to a large Chinese Catholic family.

He was a teenager in Hong Kong when the Japanese invaded in December 1941. He had joined a group of a dozen Catholics who, it was hoped, might one day become priests, under the charge of Father Dan Donnelly SJ.

Father Tai completed his education in Wah Yan College, Hong Kong, which was then in Robinson Road, before joining the order of the Society of Jesus in the Philippines in December 1950 when he was 21.

After completing his university education - including training in philosophy in 1959, Father Tai taught at Wah Yan College from 1959 to 1961. He read theology in Ireland from 1961 to 1965 and was ordained in Ireland on 31 July 1964.

Father Tai subsequently returned to Hong Kong where he became the assistant to the master of novices at the Xavier Retreat House, Cheung Chau from 1966 to 1979. He then served as parish priest at Our Lady of Fatima Church, Cheung Chau from 1979 to 1985, before being appointed parish priest of Ss. Peter and Paul Church, Yuen Long, from 1985 to 1991.

From 1992 to 2003, he was the parish priest of St. Augustine’s Church in Macau and also served as the principal of the Escola Caritas de Macau. He was fro many years director of the Apostleship of Prayer.

During his long years of service, Father Tai made friends easily and everywhere, giving spiritual direction to many sisters and finding time of quite a few Filipino domestic workers.

The Society of Jesus held a vigil at the Hong Kong Funeral Home on 8 October. A Mass of Christian Burial was celebrated at the Christ the King Chapel the following day after which Father Tai was buried at St. Michael’s Cemetery, Happy Valley.
24
October 2004

 

耶穌會戴雨谷神父
安息主懷享年
75

耶 穌 會 戴 雨 谷 神 父 於 二 0 0 四 年 十 月 五 日 安 息 主 懷 , 享 年 七 十 五 歲 。

戴 神 父 一 九 二 九 年 四 月 廿 五 日 生 於 馬 來 亞 沙 巴 , 五 0 年 十 二 月 在 菲 律 賓 加 入 耶 穌 會 , 至 五 九 年 完 成 初 學 、 大 學 及 哲 學 課 程 ; 戴 神 父 五 九 年 至 六 一 年 在 香 港 華 仁 書 院 任 教 ; 六 一 年 至 六 六 年 在 愛 爾 蘭 修 讀 神 學 , 並 於 六 四 年 七 月 卅 一 日 在 愛 爾 蘭 晉 鐸 。

來 港 後 , 戴 神 父 於 一 九 六 六 年 至 七 九 年 在 長 洲 思 維 靜 院 工 作 , 七 九 年 至 八 五 年 服 務 長 洲 花 地 瑪 聖 母 堂 任 主 任 司 鐸 , 八 五 年 至 九 一 年 出 任 元 朗 聖 伯 多 祿 聖 保 祿 堂 主 任 司 鐸 。 神 父 其 後 往 澳 門 服 務 , 九 二 年 至 二 0 0 三 年 間 , 神 父 曾 任 澳 門 聖 奧 斯 定 堂 主 任 司 鐸 及 澳 門 明 愛 特 殊 學 校 校 長 。

香 港 耶 穌 會 已 於 十 月 八 日 假 北 角 香 港 殯 儀 館 舉 行 守 靈 儀 式 , 九 日 在 銅 鑼 灣 聖 保 祿 修 院 基 督 君 王 小 堂 舉 行 安 所 彌 撒 , 隨 即 出 殯 奉 柩 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 安 葬 。
2004 年 10 月 17 日

 

悼戴雨谷神父

在 人 世 的 旅 途 上 , 我 們 常 會 遇 到 生 命 的 交 叉 點 。 在 這 交 叉 點 上 有 些 人 會 隨 遇 而 安 , 勇 於 面 對 , 有 些 人 則 感 到 孤 獨 無 助 , 害 怕 前 行 。 我 是 屬 於 後 者 , 在 我 與 戴 雨 谷 神 父 第 一 次 認 識 的 時 候 , 我 正 是 處 於 這 生 命 的 交 叉 點 。

當 時 神 父 是 長 洲 思 維 靜 院 的 神 師 , 他 用 無 比 的 忍 耐 與 慈 愛 把 我 從 黑 暗 的 幽 谷 中 帶 回 上 主 的 面 前 。 從 獨 身 生 活 到 婚 姻 生 活 , 再 由 婚 姻 生 活 重 回 獨 身 , 每 一 個 決 定 都 是 痛 苦 的 , 每 一 段 路 都 是 孤 獨 的 。 惟 有 我 的 神 師 與 摯 友 ── 戴 雨 谷 神 父 總 在 我 孤 獨 無 助 的 時 候 扶 我 一 把 。

戴 雨 谷 神 父 不 單 只 用 言 語 作 出 鼓 勵 : 「囡 囡 ! 要 忍 耐 , 向 聖 母 祈 禱 吧 !」 他 還 身 體 力 行 , 以 身 作 則 。 他 從 思 維 靜 院 , 到 長 洲 花 地 瑪 聖 堂 , 以 至 澳 門 聖 善 中 學 工 作 等 等 , 均 遇 到 困 難 與 壓 迫 。 但 他 總 是 說 著 同 一 句 說 話 : 「囡 囡 ! 我 們 要 忍 耐 , 請 與 我 一 同 向 聖 母 祈 禱 吧 !」

當 我 感 到 絕 望 與 不 願 再 前 行 的 時 候 , 戴 雨 谷 神 父 每 晚 均 致 電 問 候 與 鼓 勵 。 甚 至 他 在 病 榻 中 , 每 當 訪 客 離 去 , 夜 深 人 靜 時 , 他 總 會 致 電 提 醒 我 要 忍 耐 祈 禱 。 在 他 彌 留 前 曾 笑 說 如 果 他 到 達 天 父 的 家 , 他 會 致 電 告 訴 我 , 惟 至 今 尚 未 收 到 他 的 「來 電」 。 但 在 心 靈 深 處 我 已 接 收 到 他 平 安 抵 達 天 家 的 信 息 。

在 戴 雨 谷 神 父 與 我 同 行 的 旅 途 上 , 我 學 會 忍 耐 與 祈 禱 。 我 明 白 在 世 界 上 我 們 只 是 一 個 過 客 , 無 須 執 著 。 旅 途 的 某 點 上 我 與 戴 雨 谷 神 父 相 遇 , 正 如 兩 位 門 徒 路 上 遇 見 復 活 主 耶 穌 一 樣 。 主 給 予 我 足 夠 力 量 繼 續 獨 行 , 願 戴 雨 谷 神 父 在 天 鄉 中 仍 然 繼 續 為 我 們 祈 禱 直 至 我 們 再 重 聚 。
2005 年 10 月 16 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
一九二六年至二零一六年在香港的耶穌會會士影像回憶, 紀歷有限公司, 2016.