Sr. VIGANO, Giuseppina FDCC
 


Photo: FDCC

* 1919  2 月 26 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) 布里安扎 (Brianza) 貝薩納伊恩 (Besana) 出生
* 1938 
6 月 21 入會
* 1939 
 1 27 抵港
* 1941  3 月 19在香港發願
* 2012 
8 月 13 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.