Sr. TAVECCHIO, Miriam FDCC
 


Photo: FDCC

* 1913  10 月 19 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) 奧焦納 (Oggiona) 出生
* 1935 
3 月 18 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1938 
1 月 24在英國韋林花園市 (Welwyn Garden City) 發願
* 1946 
 9 2 抵港
* 1997 
3 月 31 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.