Sr. PICCO, Rosa FDCC
 


Photo: FDCC

* 1921  1 月 12 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) Bienate 出生
* 1942 
1 月 5 入會
* 1944 
8 月 19發願
* 1971 
 9 21 抵港
* 2003 
11 月 8 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.